Běžecký trailový závod - Finále pro Ondrejka

GALAGO trail Vranov

aneb live finále pro Ondrejka. 

Je to tady! První závod z trailové série, který pro vás uspořádáme na živo. Finále se ponese ve znamení pomoci Ondrejkovi, kterého už všichni znáte a pokud ne, můžete se o něm dozvědět tady: #jetonavozik

Mamince jsme již předali 35 000 Kč na speciální vozík, po finále ještě pošleme výtěžek z tohoto závodu. 

Přihláška

Na co se můžete těšit? 

Parádní trailovou trasu kde zažijete vše. Pole, les, výběhy, seběhy na 12,4 Km trase nastoupáte 322 m.

   

Kde                                                                                                

Vranov u Brna                                                                                                                           

START a CÍL   

Samovýčep pro dobré lidi       

Startovné           

250 Kč - základní startovné předem 
300 Kč - základní startovné na místě                                                                                             
500 Kč - charitativní startovné z toho 300 Kč pro Ondrejka

Termín závodu

 2. 4. 2022 v 11:00     

Trasa

Mapa závodu     

Kategorie

Vyhlášený budou 3 nejrychlejší muži a ženy

Občerstvovací stanice

Na trati bude jedna občerstvovací stanice (7,3 km křížení asfaltky poblíž Lelkovadla) bude k dispozici pouze voda. Bude vyznačena zóna odhodu kelímků (100m od občerstvovačky). Prosíme o respektování této zóny!

Trasa bude značena šipkami s logem Galago a bílo červenou páskou 

Startovné zahrnuje

účastnickou medaili, vratné startovní číslo, občerstvení před a během závodu (voda) a po závodě (teplé jídlo a pivo/limo), značení trasy, úklid po závodě, příspěvek na vozík pro Ondrejka.

 Pravidla závodu

 • Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí a při prezentaci musí podepsat prohlášení závodníka
 • Pokud je startující neplnoletý musí při prezentaci jeho rodič nebo zákonný zástupce podepsat prohlášení závodníka
 • Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití omamných látek.
 • Závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 10 min. před startem závodu.
 • Závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v propozicích 
 • Závodník musí mít po celou dobu závodu viditelně umístěné startovní číslo na přední části těla
 • Závodník musí dorazit do cíle pouze s využitím vlastních sil. Cizí pomoc mimo občerstvovací stanice není přípustná. Trať musí každý absolvovat bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku, či jiné činnosti, než je běh, či chůze.
 • Zaplacené startovné je možné pouze převést na jinou osobu do 1. 4. 2022
 • Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osoby, které vykazují známky vysoké únavy a vyčerpání, známky požití alkoholu, či omamných látek.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit, či ukončit závod za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků, a to bez náhrady startovného.
 • Počet startujících závodníků je omezen maximálně na 100 osob. 

Registrace

Možnosti registrace:

 • Přes formulář do data uvedeného v propozicích k jednotlivým závodům. Registrace trvá do 1. 4. 2022 do 12:00 následně v případě volné kapacity na místě.
 •  V prostoru startu a cíle v den závodu
 • Závodník, který je registrován na webu musí uhradit startovné do 4 pracovních dnů od data registrace nejpozději však do 1. 4. 2022
 • Číslo účtu: 2039580013/3030

Ceny

 • Věcné ceny 
 • Vyhlášeny budou první 3 ženy a muži

STARTOVNÉ SE NEVRACÍ.

Pořadatel si vyhrazuje právo využít a poskytnout třetí straně přihlašovací údaje, kontakty závodníků i fotografie pořízené ze závodu k reklamním a propagačním účelům.